Poradnia Rodzinna

beta

Obejmuje opieką dzieci i dorosłych

Poradnia Rodzinna w Tomaszowie

Poradnia rodzinna

w Tomaszowie Lubelskim

  • Działania nasze adresujemy do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli, oraz do instytucji.
  • Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług zdrowotnych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z odziałami z wielu innych regionów.
więcej...
BMI
Wiek:
BMI
BMI
Wzrost:
BMI
BMI
Waga:
BMI
BMI
K M BMI BMI
Siatki centylowe
Płeć dziecka: dziewczynka
chłopiec
Data urodzenia:
Waga:
kg
Wzrost:
cm
Kalkulator LDL
mg/dl
mmol/dl
Cholesterol całkowity:
HDL:
Triglicerydy:
LDL:
Pajacyk.pl

Kalendarz rozwoju mowy dziecka

wstecz

                        I.KALENDARZ ROZWOJU MOWY DZIECKA

Rozwój mowy odbywa się etapami i wśród których można wyodrębnić:

 

    *      Krzyk noworodka – Krzyk jest pierwszym porozumieniem oraz ćwiczeniem narządu oddechowego: wdech - krótki, wydech-długi i powolny.

    *    Głużenie niemowlęcia – w 2-3 niemowlę zaczyna wydawać różne dźwięki, towarzyszące nieskoordynowanym ruchom całego ciała, występuje nawet u głuchych dzieci. Nie jest mową lecz zabawą narządami głosowo – artykulacyjnymi, stanowi pożyteczne ćwiczenie wstępne mięśni, które w przyszłości będą zaangażowane w proces mówienia.

    *   Około 6 miesiąca dziecko zaczyna gaworzyć tzn. słyszy swoje gaworzenie i świadomie naśladuje i bawi się dźwiękami. Gaworzenie jest treningiem słuchu, uwagi i woli.

    *   Około 9 miesiąca życia dziecko powinno reagować na swoje imię, powtarzać podawane dźwięki i reagować na proste polecenia.

    *     Około 10 – 11 miesiąca życia dziecko powinno już mówić: MAMA, TATA

    *    Około 12 miesiąca  życia oczekuje się, że dziecko potrafi wypowiedzieć jedno lub dwa słowa poza wyżej wymienionymi.

    *  W 18 miesiącu życia dzieci zaczynają używać tzw. równoważników zdań. Są to słowa, które zastępują całe zdania, będąc ich skrótem.

    *     Około 23 miesiąca życia dziecko powinno już prawidłowo używać zaimka „ja”.

    *   Około 36 miesiąca życia, czyli na swoje 3 urodziny, powinno wypowiadać zdania dłuższe, złożone z 4-5 słów.

    *    W wieku 4 lat dziecko powinno umieć opowiedzieć zdarzenie czy bajkę.

 

        Pamiętajmy, że każde dziecko rozwija się inaczej, jednak opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych etapów mowy nie powinny przekraczać 6 miesięcy.

 

Na podstawie dostępnych źródeł opracowała:

mgr Anna Nowosielecka – Hypiak - logopeda

 

wstecz


O dzieciach

     Nowoczesna opeka nad dziećmi opiera sie na partnerskich interakcjach pomiędzy lekarzem, rodzicami i pacjentem. najistotniejsze elementy opieki nad dziećmi to: badania bilansowe, szczepienia, choroby wieku dziecięcego. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje o różnych zagadnieniach, takich jak leczenie przecigorączkowe, antybiotykoterapia i inne 
więcej...

Profilaktyka

     Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska/choroby w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Wiedza o profilaktyce w obecnych czasach uznawana jest za podstawową dla człowieka.

więcej...

Zalecenia w chorobach

     Czas, w którym spotykamy się z chorobą stawia przed nami nowe wymagania. Zmiana podejścia do otaczajacej nas rzeczywistości, inny styl zycia, przyswojenie dużej ilości informacji. Poniżej będą sie znajdowały zalecenia do postępowania w najczęstszych jednostkach chorobowych.

więcej...

Dla młodzieży

Młodzież

     Ogólny stan zdrowia młodzieży w 27 państwach członkowskich UE jest lepszy niż kiedykolwiek. Jednak nadal istnieje wiele powodów do niepokoju, m.in.: nasilający się stres i obciążenia psychiczne, wczesna inicjacja seksualna, mała edukacja o antykoncepcji, nadużywanie alkoholu, palenie i narkomania, zły sposób odżywiania się i niska aktywność fizyczna, wypadki.

więcej...