Poradnia Rodzinna

beta

Obejmuje opieką dzieci i dorosłych

Poradnia Rodzinna w Tomaszowie

Poradnia rodzinna

w Tomaszowie Lubelskim

  • Działania nasze adresujemy do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli, oraz do instytucji.
  • Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług zdrowotnych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z odziałami z wielu innych regionów.
więcej...
BMI
Wiek:
BMI
BMI
Wzrost:
BMI
BMI
Waga:
BMI
BMI
K M BMI BMI
Siatki centylowe
Płeć dziecka: dziewczynka
chłopiec
Data urodzenia:
Waga:
kg
Wzrost:
cm
Kalkulator LDL
mg/dl
mmol/dl
Cholesterol całkowity:
HDL:
Triglicerydy:
LDL:
Pajacyk.pl

Pracownia testów wysiłkowych i holterów

     Pracownia testów wysiłkowych i Pracownia badań holterowskich wykonują specjalistyczne badania kardiologiczne dla pacjentów Poradni Rodzinnej i osób prywatnych.

     Próba wysiłkowa na bieżni (Test wysiłkowy na bieżni) jest badaniem polegającym na marszu po bieżni zgodnie z tempem zadanym przez system. Jednocześnie pacjent podłączony jest do systemu w celu bieżącej oceny zapisu elektrokardiograficznego. Badanie wykonywane jest przez lekarza.

 

     Przygotowanie do próby wysiłkowej.

 Ważne jest aby badany nie spożywał posiłku i nie palił papierosów przez 3 godziny przed próbą. W razie potrzeby w dowolnym momencie może się napić wody. Istotne jest odpowiednie ubranie (luźne, swobodne), a zwłaszcza obuwie (sportowe). Nie powinien podejmować żadnych szczególnych wysiłków fizycznych w ciągu przynajmniej 12 godzin przed planowaną próbą.

 

Próba Wysiłkowa Wingate jest specjalistycznym testem wysiłkowym wykonywanym w medycynie sportowej w celu oceny wydolnmości beztlenowej organizmu. Badanie wykonujemy przy pomocy specjalistycznego cykloergometru MONARK.

Harvardzki Test Wysiłkowy jest innym rodzajem testu wysiłkowego wykonywanym w celu oceny ogólnej wydolności sportowca. Badanie wykonywane jest przypomocy podwójnego schodka.

Wśród badanń holterowskich wyróżniamy 2 rodzaje badania:

HOLTER EKG - służy do całodobowego zapisu krzywej elektrokardiograficznej. Pomocny szczególnie przy diagnostyce zaburzeń rytmu serca.

HOLTER RR (zwany czasem HOLTER ciśnieniowy lub ABPM) - służy do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wykorzystywany w diagnostyce, ocenie zaawansowania i kontroli leczenia nadciśnienia tętniczego.

Pracownia Testów Wysiłkowych

 

 

... powrót poradnie specjalistyczne              ... powrót poradnia kardiologiczna     

... powrót medycyna rodzinna

O dzieciach

     Nowoczesna opeka nad dziećmi opiera sie na partnerskich interakcjach pomiędzy lekarzem, rodzicami i pacjentem. najistotniejsze elementy opieki nad dziećmi to: badania bilansowe, szczepienia, choroby wieku dziecięcego. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje o różnych zagadnieniach, takich jak leczenie przecigorączkowe, antybiotykoterapia i inne 
więcej...

Profilaktyka

     Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska/choroby w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Wiedza o profilaktyce w obecnych czasach uznawana jest za podstawową dla człowieka.

więcej...

Zalecenia w chorobach

     Czas, w którym spotykamy się z chorobą stawia przed nami nowe wymagania. Zmiana podejścia do otaczajacej nas rzeczywistości, inny styl zycia, przyswojenie dużej ilości informacji. Poniżej będą sie znajdowały zalecenia do postępowania w najczęstszych jednostkach chorobowych.

więcej...

Dla młodzieży

Młodzież

     Ogólny stan zdrowia młodzieży w 27 państwach członkowskich UE jest lepszy niż kiedykolwiek. Jednak nadal istnieje wiele powodów do niepokoju, m.in.: nasilający się stres i obciążenia psychiczne, wczesna inicjacja seksualna, mała edukacja o antykoncepcji, nadużywanie alkoholu, palenie i narkomania, zły sposób odżywiania się i niska aktywność fizyczna, wypadki.

więcej...