Poradnia Rodzinna

beta

Obejmuje opieką dzieci i dorosłych

Poradnia Rodzinna w Tomaszowie

Poradnia rodzinna

w Tomaszowie Lubelskim

  • Działania nasze adresujemy do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli, oraz do instytucji.
  • Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług zdrowotnych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z odziałami z wielu innych regionów.
więcej...
BMI
Wiek:
BMI
BMI
Wzrost:
BMI
BMI
Waga:
BMI
BMI
K M BMI BMI
Siatki centylowe
Płeć dziecka: dziewczynka
chłopiec
Data urodzenia:
Waga:
kg
Wzrost:
cm
Kalkulator LDL
mg/dl
mmol/dl
Cholesterol całkowity:
HDL:
Triglicerydy:
LDL:
Pajacyk.pl

Sytuacja szkolna dzieci z zaburzeniami mowy

                                                III. Sytuacja szkolna dzieci z zaburzeniami mowy

 

Zaburzenia mowy  przyciągają uwagę otoczenia. Dlatego o problemach z mową dziecka od początku pobytu w szkole wie nauczyciel i cała klasa . Zdarza się że już pierwsze wypowiedzi wywołują w klasie śmiech , a czasem przedrzeźnianie i złośliwe przydomki .

Dziecko z wada wymowy:

  • Źle wymawia poznawane głoski , źle nazywa i zapisuje litery , a potem źle je odczytuje . Kiedy materiał szkolny nie jest jeszcze zbyt obszerny , w wyrazach i prostych zdaniach dziecko zastępuje jedne głoski drugimi
  • Wolniej niż u innych dzieci rozwija się słownictwo i nie zawsze bywa właściwie zastosowane
  • Dzieci u których podłożem zaburzeń mowy są trudności z analizą i syntezą słuchową , przy nauce czytania uporczywie literują , mają kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy , a potem z przejściem do czytania sylabami
  • W czytaniu opuszczają , przestawiają lub dodają różne głoski i sylaby , zmieniają wyrazy o podobnym brzmieniu , powodując zniekształcenia ich treści. Gubią przy tym intonację i akcent. W rezultacie treść przestaje być zrozumiała i dla słuchającego i dla dziecka.
  • Gorsza pamięć słuchowa może powodować brak zrozumienia instrukcji podawanych przez nauczyciela (najjaskrawiej uwidacznia się to w pisaniu dyktand )
  • Dzieci z zaburzeniami mowy mogą funkcjonować w szkole zazwyczaj poniżej swoich możliwości. Świadome zaburzenia , cały swój wysiłek kierują na przebrnięcie przez wypowiedzi , upraszczając ich treść
  • Błędy popełnione w pisaniu kwalifikują ich prace do niższych ocen.
  • Wykpiwane i ośmieszane dzieci przejawiają z czasem niechęć do rówieśników i szkoły . Zwykle nie są typowane przez nauczyciela do publicznych występów , nie udzielają się też społecznie , rzadko są akceptowane w zespołach rówieśniczych. rzykre doświadczenia wytwarzają poczucie mniejszej wartości , skłaniają raczej do unikania mówienia , wywołują lęk przed wypowiadaniem się (logofobia).

 

wstecz


O dzieciach

     Nowoczesna opeka nad dziećmi opiera sie na partnerskich interakcjach pomiędzy lekarzem, rodzicami i pacjentem. najistotniejsze elementy opieki nad dziećmi to: badania bilansowe, szczepienia, choroby wieku dziecięcego. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje o różnych zagadnieniach, takich jak leczenie przecigorączkowe, antybiotykoterapia i inne 
więcej...

Profilaktyka

     Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska/choroby w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Wiedza o profilaktyce w obecnych czasach uznawana jest za podstawową dla człowieka.

więcej...

Zalecenia w chorobach

     Czas, w którym spotykamy się z chorobą stawia przed nami nowe wymagania. Zmiana podejścia do otaczajacej nas rzeczywistości, inny styl zycia, przyswojenie dużej ilości informacji. Poniżej będą sie znajdowały zalecenia do postępowania w najczęstszych jednostkach chorobowych.

więcej...

Dla młodzieży

Młodzież

     Ogólny stan zdrowia młodzieży w 27 państwach członkowskich UE jest lepszy niż kiedykolwiek. Jednak nadal istnieje wiele powodów do niepokoju, m.in.: nasilający się stres i obciążenia psychiczne, wczesna inicjacja seksualna, mała edukacja o antykoncepcji, nadużywanie alkoholu, palenie i narkomania, zły sposób odżywiania się i niska aktywność fizyczna, wypadki.

więcej...