Poradnia Rodzinna

beta

Obejmuje opieką dzieci i dorosłych

Poradnia Rodzinna w Tomaszowie

Poradnia rodzinna

w Tomaszowie Lubelskim

  • Działania nasze adresujemy do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli, oraz do instytucji.
  • Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług zdrowotnych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z odziałami z wielu innych regionów.
więcej...
BMI
Wiek:
BMI
BMI
Wzrost:
BMI
BMI
Waga:
BMI
BMI
K M BMI BMI
Siatki centylowe
Płeć dziecka: dziewczynka
chłopiec
Data urodzenia:
Waga:
kg
Wzrost:
cm
Kalkulator LDL
mg/dl
mmol/dl
Cholesterol całkowity:
HDL:
Triglicerydy:
LDL:
Pajacyk.pl

Strona główna > Lista chorób przewlekłych

Lista chorób przewlekłych

     Leki są refundowane przez NFZ na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierającego spis wskazań,  w których przysługuje refundacja. 2950 pozycji zajmujących 537 stron. Leki refundowane sa albo "we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach" albo w okreslonych chorobach przewlekłych.

    Według powtarzanych przez niektórych przedstawicieli zapoznanie sie z listą leków refundowanych jest drobiazgiem nie wartym uwagi. Podnoszą oni, że część lekarzy posługuje się niewielka grupą okreslonych leków zapominając jednocześnie o największej grupie lekarzy czyli o lekarzach rodzinnych, którzy posługuja sie wszystkimi lekami z listy.

     Pozwoliliśmy zamieścić drobiazg niewart uwagi czyli liste schorzeń, w których obowiązuje inna refundacja

Akromegalia Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

 

Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

 

Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie

Schizofrenia

Choroba Alzheimera

Choroba i zespół Parkinsona

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

 

Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową

 

Cukrzyca

Endometrioza

Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

 

Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

 

Jaskra

Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania,

 

Moczówka prosta przysadkowa

Mukowiscydoza , Pierwotna dyskineza rzęsek

Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki

 

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette’a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.

 

Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

 

Niedoczynność tarczycy

Nowotwory złośliwe Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych

Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy

Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

Nowotwory złośliwe - Rak prostaty Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

Osteoporoza

Padaczka Padaczka oporna na leczenie

Przerost gruczołu krokowego

Schizofrenia

Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

 

Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

 

Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie zanikowe boczne

Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem

 

Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka

 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia

 

Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

 

Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna


Data dodania: 2012-01-02
komentuj (0) wróć do strony głównej

O dzieciach

     Nowoczesna opeka nad dziećmi opiera sie na partnerskich interakcjach pomiędzy lekarzem, rodzicami i pacjentem. najistotniejsze elementy opieki nad dziećmi to: badania bilansowe, szczepienia, choroby wieku dziecięcego. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje o różnych zagadnieniach, takich jak leczenie przecigorączkowe, antybiotykoterapia i inne 
więcej...

Profilaktyka

     Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska/choroby w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Wiedza o profilaktyce w obecnych czasach uznawana jest za podstawową dla człowieka.

więcej...

Zalecenia w chorobach

     Czas, w którym spotykamy się z chorobą stawia przed nami nowe wymagania. Zmiana podejścia do otaczajacej nas rzeczywistości, inny styl zycia, przyswojenie dużej ilości informacji. Poniżej będą sie znajdowały zalecenia do postępowania w najczęstszych jednostkach chorobowych.

więcej...

Dla młodzieży

Młodzież

     Ogólny stan zdrowia młodzieży w 27 państwach członkowskich UE jest lepszy niż kiedykolwiek. Jednak nadal istnieje wiele powodów do niepokoju, m.in.: nasilający się stres i obciążenia psychiczne, wczesna inicjacja seksualna, mała edukacja o antykoncepcji, nadużywanie alkoholu, palenie i narkomania, zły sposób odżywiania się i niska aktywność fizyczna, wypadki.

więcej...