Poradnia Rodzinna

beta

Obejmuje opieką dzieci i dorosłych

Poradnia Rodzinna w Tomaszowie

Poradnia rodzinna

w Tomaszowie Lubelskim

  • Działania nasze adresujemy do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli, oraz do instytucji.
  • Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług zdrowotnych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z odziałami z wielu innych regionów.
więcej...
BMI
Wiek:
BMI
BMI
Wzrost:
BMI
BMI
Waga:
BMI
BMI
K M BMI BMI
Siatki centylowe
Płeć dziecka: dziewczynka
chłopiec
Data urodzenia:
Waga:
kg
Wzrost:
cm
Kalkulator LDL
mg/dl
mmol/dl
Cholesterol całkowity:
HDL:
Triglicerydy:
LDL:
Pajacyk.pl

Historia

NZOZ Poradnia Rodzinna - historia

 
    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna" powstał na przełomie lat 2000/2001. U podstaw jej tworzenia legły idee Medycyny Rodzinnej, nowocześnie i przyjaźnie dla dzieci i dorosłych zorganizowanej opieki zdrowtnej. Początki Poradni Rodzinnej to Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona w pomieszczeniach dawnej przychodni rejonowej. Od poczatku istnienia w poradni funkcjonuje rejestracja otwarta na pacjenta (pierwsza w powiecie). W niedługim czasie Poradnia przenosi sie do nowej czesci budynku przychodni (w której to znajdujemy się do dziś).

     Chcąc poprawić dostep do opieki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta i Powiatu Tomaszowskiego  w kolejnych latach utworzyliśmy nowe Poradnie Specjalistyczne - logoedyczną i medycyny sportowej. Kolejne lata poszerzały zakres usług świadczonych przez Poradnię - powstały poradnie neurologiczna, nefrologiczna, alergologiczna, ginekologiczna, chorób przekwitania, diabetologiczna, reumatologiczna, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Vilab Laboratorium Diagnostyczne. Poradnia staje sie partnerem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

     Po skomputeryzowaniu Poradni wprowadziliśmy rejestrację komputerową. Jednocześnie proces ten poprawił możliwości wypisywania recept, skierowań i zaświadczeń. W 2009 roku zaczęliśmy również obejmować podstawową opieką zdrowotną pacjentów z Podhorzec w naszej filii Poradni Rodzinnej Podhorce.

     Kolejnym etapem rozwoju Poradni byłu specjalistyczne pracownie diagnostyczne - Prób (Testów) wysiłkowych oraz Ultrasonografii. Obecnie poradnia stara sie jeszcze bardziej poszerzyc zakres opieki specjalistycznej. Zaangażowaliśmy sie również w projekt edukacyjny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce mających na celu poprawę organizacji i jakości opieki lekarzy rodzinnych.

 

Kardiodiagnostyka - diagnostyka Chorób Serca

     Choroby układu krążenia odpowiedzialne są za największa ilość zgonów w naszej populacji. Szczegónlnie problem ten dotyczy województwa lubelskiego. Dlatego Poradnia Rodzinna szczególną wagę przywiązuje do jak najlepszej organizacji opieki nad osobami z chorobami serca.

     Z tego powodu utworzyliśmy zespół Specjalistycznych Poradni Kardiologicznych z Pracownią Testów Wysiłkowych. Poradnie te wyposażone są  w sprzęt do badań holterowskich (Holter EKG i HOLTER RR tzw. ABPM) oraz w zestaw do testów wysiłkowych. Pracują w nich specjaliści kardiologii i lekarze specjalizujący sie w dziedzinie kardiologii   ...więcej

 

Misja Poradni Rodzinnej

  1. Świadczenie nowoczesnej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem idei Medycyny Rodzinnej.

  2. Zapewnienie stałego podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

  3. Współorganizowanie polityki zdrowotnej w regionie.

  4. Zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne poprzez profilaktykę i promocję zdrowia.

  5. Troska o rozwój zakresu i ilości udzielanych świadczeń.

 

 

Widok ogólny Poradni Rodzinnej (w trakcie remontu parkingu)

Personel Poradni Rodzinnej

a

Osoby na zdjęciu: stoją od lewej: piel. Urszula Gierczak, poł. Maria Jurczyszyn, lek. Jadwiga Soluch, lek. Henryk Dolanowski, lab. Barbara Kuśmirek, nieco z tyłu lek. Anna Denys, piel. Elżbieta Nieścior, w drugim rzędzie od lewej: lek. Paweł Podoba, Lek. Agnieszka Krawczyk, mgr piel. Izabela Mosór Świderek, nieco poniżej piel. Elżbieta Kot, lek. Dominika Biachow Fus, piel. Halina Brodowska, piel. Małgorzata Ożga, piel. Alina Panasińska

O dzieciach

     Nowoczesna opeka nad dziećmi opiera sie na partnerskich interakcjach pomiędzy lekarzem, rodzicami i pacjentem. najistotniejsze elementy opieki nad dziećmi to: badania bilansowe, szczepienia, choroby wieku dziecięcego. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje o różnych zagadnieniach, takich jak leczenie przecigorączkowe, antybiotykoterapia i inne 
więcej...

Profilaktyka

     Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska/choroby w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Wiedza o profilaktyce w obecnych czasach uznawana jest za podstawową dla człowieka.

więcej...

Zalecenia w chorobach

     Czas, w którym spotykamy się z chorobą stawia przed nami nowe wymagania. Zmiana podejścia do otaczajacej nas rzeczywistości, inny styl zycia, przyswojenie dużej ilości informacji. Poniżej będą sie znajdowały zalecenia do postępowania w najczęstszych jednostkach chorobowych.

więcej...

Dla młodzieży

Młodzież

     Ogólny stan zdrowia młodzieży w 27 państwach członkowskich UE jest lepszy niż kiedykolwiek. Jednak nadal istnieje wiele powodów do niepokoju, m.in.: nasilający się stres i obciążenia psychiczne, wczesna inicjacja seksualna, mała edukacja o antykoncepcji, nadużywanie alkoholu, palenie i narkomania, zły sposób odżywiania się i niska aktywność fizyczna, wypadki.

więcej...