Poradnia Rodzinna

beta

Obejmuje opieką dzieci i dorosłych

Poradnia Rodzinna w Tomaszowie

Poradnia rodzinna

w Tomaszowie Lubelskim

  • Działania nasze adresujemy do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli, oraz do instytucji.
  • Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług zdrowotnych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z odziałami z wielu innych regionów.
więcej...
BMI
Wiek:
BMI
BMI
Wzrost:
BMI
BMI
Waga:
BMI
BMI
K M BMI BMI
Siatki centylowe
Płeć dziecka: dziewczynka
chłopiec
Data urodzenia:
Waga:
kg
Wzrost:
cm
Kalkulator LDL
mg/dl
mmol/dl
Cholesterol całkowity:
HDL:
Triglicerydy:
LDL:
Pajacyk.pl

Regulamin

 Regulamin portalu medycznego poradniarodzinna.eu


§1.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z zasobów medycznego serwisu internetowego - portalu poradniarodzinna.eu.

2. Celem portalu poradniarodzinna.eu jest zapewnienie wiarygodnego i aktualnego źródła informacji medycznej, lokalizacji placówek medycznych na terenie Polski i poza jej granicami, umożliwienie wymiany doświadczeń między Użytkownikami portalu, dostępu do informacji o lekach, a także umożliwienie korzystania z konsultacji medycznych za pośrednictwem Internetu.

3. Redaktorzy poradniarodzinna.eu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości w nim prezentowanych.

4. Portal poradniarodzinna.eu jest dostępny pod adresem internetowym www.poradniarodzinna.eu

5. Redakcja portalu poradniarodzinna.eu dokłada wszelkich starań aby działać zgodnie ze standardami etycznymi fundacji Health On the Net (zasady HON Code), uznanymi w środowisku medycznym
(stosowanie m.in. reguły rozgraniczenia promocji i reklamy od informacji profesjonalnych).

6. Portal - serwis internetowy dostępny w domenie poradniarodzinna.eu

7. Użytkownik - osoba korzystająca z treści i usług dostępnych w portalu poradniarodzinna.eu

8. Forum dyskusyjne - serwis umożliwiający użytkownikom wymianę własnych opinii na dany temat i opublikowanie tych opinii na wybranych stronach portalu poradniarodzinna.eu.

10. FOP profil - usługa umożliwiająca opracowanie stopnia ryzyka chorób układu krążenia i nowotworów

12. Baza leków - usługa umożliwiająca zapoznanie się z właściwościami leków, a w szczególności :
dawkowaniem, przeciwwskazaniami wskazaniami wybranych leków, dostępnych bez recepty
a) informacje o lekach wydawanych na receptę dostępne są jedynie poprzez moduł eKonsultacji i traktowane są jako konsultacja medyczna b) informacje o lekach są zaczerpnięte z ulotek dołączonych do opisywanych leków

13. Baza przychodni - część portalu prezentująca informacje o placówkach i gabinetach lekarskich

14. Specjalistyczny serwis medyczny www.poradniarodzinna.eu jest własnością NZOZ Poradnia Rodzinna

 

§2.


PORTAL MEDYCZNY


1. Dostęp do portalu poradniarodzinna.eu polega na umożliwieniu zarejestrowanym użytkownikom korzystania z zasobów portalu medycznego za pomocą - udostępnionych w Internecie pod adresem
www.poradniarodzinna.eu - narzędzi informatycznych.

2. Zasobami portalu medycznego poradniarodzinna.eu są dobra, takie jak informacja, usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez ten portal lub inne osoby.

3. Poza świadczeniami określonymi w §2. pkt 3. Portal oferuje usługi spersonalizowane dla danego Użytkownika, takie jak :

- Profil FOP – usługa umożliwiająca oznaczenie ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i nowotworów. Jednocześnie umożliwia monitoring kontrolnych badań.

- Forum dyskusyjne


§3.


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW


1. Użytkownikiem profesjonalnych zasobów portalu medycznego poradniarodzinna.eu może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line w zdefiniowanym zakresie oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.

3. Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym w drugim etapie rejestracji potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

4. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez poradniarodzinna.eu., firmy współpracujące i inne podmioty, obecnie i w przyszłości, w celach związanych z zakresem działania firmy, w systemach informatycznych i innych zbiorach danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

5. poradniarodzinna.eu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.


§4.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. poradniarodzinna.eu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.

3. Konta Użytkowników mogą być wykorzystywane przez portal medyczny poradniarodzinna.eu do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym.

4. Ochrona danych osobowych w sposób szczególny dotyczy usługi Formularz FOP. Z założenia wszystkie dane zamieszczane w portalu dotyczą osób hipotetycznych

§5.

USŁUGA Formularz FOP

Usługa Formularz FOP dostępna jest bezpłątnie dla Użytkowników po uzupełnieniu odpowiedniego formularza

W tym celu należy:

• uzupełnić formularz FOP i wcisnąć przycisk "generuj profil"

• użytkownicy zarejestrowani mogą utrzymywać w pamięci generowane profile, jak również otrzymywac raz na kwartał przypomnienie o problemach do sprawdzenia.

 Uzyskana za pośrednictwem usługi Formularz FOP informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.


§6.

FORMUM DYSKUSYJNE


1. Portal umożliwia Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z mechanizmów Forum w celu wymiany informacji, poglądów i opinii Użytkowników.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc, nienawiść rasową, religijną, etniczną, treści naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne oraz innych treści niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.

3. Wymagane jest zwracanie się do innych użytkowników Forum z szacunkiem i ogólnie przyjętymi normami etycznymi.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe, oferty sprzedaży lub kupna leków.

5. Webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku i wypowiedzi w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wypowiedzi lub ich fragmenty mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu przez administrację Forum. Administratorzy i moderatorzy stanowią jedyny nadzór nad Forum i mogą rozporządzać nim w dowolny sposób.

6. Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe natychmiastowe przeczytanie każdej wiadomości. Zawartość każdego postu na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie zainstalowanego oprogramowania bądź skutki włamań hakerskich.

7. W szczególności administratorzy Forum nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne i ekonomiczne podejmowanych decyzji przez Użytkowników po przeczytaniu wpisów w Forum.

8. Korzystanie z Forum oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Pod pojęciem Użytkownika rozumiany jest każdy przeglądający Forum, w szczególności dokonujący wpisów.


§7.

USŁUGA „OGŁOSZENIA"

 

1. Usługa Ogłoszenia umożliwia umieszczanie na stronach portalu poradniarodzinna.eu treści o charakterze informacyjnym o tematyce związanej ze zdrowiem. Używając tej usługi zobowiązujesz się nie:

• zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

• podawać fałszywych lub mylących informacji;

• naruszać praw osób trzecich;

• rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych" ani piramid;

• rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić poradniarodzinna.eu oraz interesom lub własności użytkowników portalu poradniarodzinna.eu;

• podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie portalu poradniarodzinna.eu;

• kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody;

• korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony poradniarodzinna.eu i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

• w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;

• omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z portalu poradniarodzinna.eu.

2. Odpowiedzialność.
Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie poradniarodzinna.eu, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.

3. Restrykcje.
Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z portalu poradniarodzinna.eu, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony poradniarodzinna.eu, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie portalu poradniarodzinna.eu lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

4. Płatności.
Zamieszczanie ogłoszeń w portalu poradniarodzinna.eu może być bezpłatne lub będzie pobierana opłata. W przypadku pobierania opłaty, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną kwotę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione podczas zamieszczania ogłoszenia. Nasze opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość możemy zmieniać. Użytkownicy będą informowani o zmianach w naszych zasadach dotyczących opłat poprzez zawiadomienie opublikowane na forum dyskusyjnym lub zakładce „Ogłoszenia". Zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

5. Zwrot opłaty.
Nasze opłaty nie podlegają zwrotowi i jesteś odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie.

6. Odpowiedzialność.
Użytkownik zgadza się, że nie będzie pociągał portalu poradniarodzinna.eu i jego pracowników do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych Użytkowników. W zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości i jakości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu i wynikające z ustawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z portalu poradniarodzinna.eu, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Jeśli pomimo ww. zapisów będziemy ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), odpowiedzialność poradniarodzinna.eu będzie ograniczona do wysokości następujących kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 50 złotych.

 

§8.

OGRANICZENIA FORMALNO-PRAWNE


1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi
i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami etykiety sieciowej (netykiety), a w szczególności do:

1. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;

2. działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);

3. niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;

4. nieumieszczania stopek reklamowych innych witryn WWW;

5. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety;

6. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.


1. Portal poradniarodzinna.eu zastrzega sobie prawo do:

1. natychmiastowego skasowania komentarzy Użytkownika bez uprzedzenia i bez podania przyczyny

2. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach poradniarodzinna.eu

3. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych oraz płatnych usług na stronach poradniarodzinna.eu bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym

4. zmiany niniejszego regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do opuszczenia witryny w każdym momencie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian regulaminu.

2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez poradniarodzinna.eu uznane za niepożądane, portal poradniarodzinna.eu może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia, będzie to traktowane jak naruszenie regulaminu.

3. Portal poradniarodzinna.eu zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych z portalem poradniarodzinna.eu bez wcześniejszego powiadomienia
użytkowników.

4. Portal poradniarodzinna.eu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomiania Użytkowników. Wszelkie zmiany stają się
obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach portalu poradniarodzinna.eu.

§9.

PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Właściciele oraz redaktorzy poradniarodzinna.eu nie poszą odpowiedzialności za:

1. treści zamieszczane przez Użytkowników na stronie www.poradniarodzinna.eu;

2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości;

3. sposób, w jaki bezpłatne konta będą wykorzystywane przez Użytkowników;

4. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana). Całkowitą odpowiedzialność
za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;

5. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

6. przerwy w funkcjonowaniu portalu poradniarodzinna.eu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;

7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;

8. niemożność zalogowania się w portalu poradniarodzinna.eu, spowodowaną w szczególności jakością połączenia z Internetem, awarią operatora internetowego lub energetycznego oraz złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;

9. skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło dostępowe Użytkownika lub które to hasło złamały;

10. nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych;

11. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji lub wirusów komputerowych zamieszczonych w portalu poradniarodzinna.eu przez innych Użytkowników.

12. Portal poradniarodzinna.eu będzie zapewniał Użytkownikom dostęp do świadczeń wykonywanych bezpośrednio przez inne podmioty. W takim wypadku portal poradniarodzinna.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się przez te podmioty z wykonania przez nie świadczenia, które zamówił Użytkownik;

13. Dane i informacje zawarte w portalu poradniarodzinna.eu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

14. Portal poradniarodzinna.eu oraz osoby zaangażowane w tworzenie tego portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych, nieaktualne bądź nieprawdziwe informacje zawarte w tym portalu lub uzyskane za jego pośrednictwem.

15. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i sam portal poradniarodzinna.eu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym portalu.


§10.

PROMOCJA W PORTALU MEDYCZNYM


1. Na stronach internetowych portalu poradniarodzinna.eu będą umieszczane reklamy i ogłoszenia osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę lub ogłoszenie.

2. poradniarodzinna.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach internetowych poradniarodzinna.eu

3. poradniarodzinna.eu ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem portalu poradniarodzinna.eu. poradniarodzinna.eu może odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny.

§11.

PRAWA AUTORSKIE


1. Nazwa poradniarodzinna.eu jest chronioną prawnie nazwą oraz znakiem towarowym. Jakiekolwiek jej używanie jest zabronione bez pisemnej zgody poradniarodzinna.eu

2. poradniarodzinna.eu jest przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.

3. W portalu poradniarodzinna.eu udostępniane są ponadto dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności informacje, dane, teksty, wizerunki, głosy, dźwięki, muzyka, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.

4. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.

5. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu portalu medycznego poradniarodzinna.eu, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.

6. Żadna część zasobów portalu medycznego poradniarodzinna.eu nie może być publikowana bez zgody portalu poradniarodzinna.eu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika portalu medycznego. (Wyjątek - Artykuły oparte na licencji GPL).

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.


§12.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


o Aktualny regulamin znajduje się w portalu poradniarodzinna.eu pod adresem elektronicznym http://www.poradniarodzinna.eu/regulamin

o Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronach portalu poradniarodzinna.eu.

o Portal medyczny może wprowadzić inne niż wymienione w §2 świadczenia, o czym każdorazowo zawiadamia Użytkowników na swoich stronach internetowych lub/i w trybie zmiany regulaminu.

O dzieciach

     Nowoczesna opeka nad dziećmi opiera sie na partnerskich interakcjach pomiędzy lekarzem, rodzicami i pacjentem. najistotniejsze elementy opieki nad dziećmi to: badania bilansowe, szczepienia, choroby wieku dziecięcego. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje o różnych zagadnieniach, takich jak leczenie przecigorączkowe, antybiotykoterapia i inne 
więcej...

Profilaktyka

     Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska/choroby w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Wiedza o profilaktyce w obecnych czasach uznawana jest za podstawową dla człowieka.

więcej...

Zalecenia w chorobach

     Czas, w którym spotykamy się z chorobą stawia przed nami nowe wymagania. Zmiana podejścia do otaczajacej nas rzeczywistości, inny styl zycia, przyswojenie dużej ilości informacji. Poniżej będą sie znajdowały zalecenia do postępowania w najczęstszych jednostkach chorobowych.

więcej...

Dla młodzieży

Młodzież

     Ogólny stan zdrowia młodzieży w 27 państwach członkowskich UE jest lepszy niż kiedykolwiek. Jednak nadal istnieje wiele powodów do niepokoju, m.in.: nasilający się stres i obciążenia psychiczne, wczesna inicjacja seksualna, mała edukacja o antykoncepcji, nadużywanie alkoholu, palenie i narkomania, zły sposób odżywiania się i niska aktywność fizyczna, wypadki.

więcej...