Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna opiekuje się schorzeniami układu krążenia, a w szczególności schorzeniami serca.

Pracownia badań holterowskich i Pracownia Testów Wysiłkowych wykonują niezbędne badania diagnostyczne dla Poradni Kardiologicznych Poradni Rodzinnej, Testy wysiłkowe wykonujemy również dla osób posiadających skierowanie od lekarzy z innych Poradni Kardiologicznych (mających kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia) i odpłatnie dla osób prywatnycj.

Specjaliści:

  • lek. Grażyna Prokop-Lewicka
  • lek. Paweł Podoba

  Pracownia testów wysiłkowych i Pracownia badań holterowskich wykonują specjalistyczne badania kardiologiczne dla pacjentów Poradni Rodzinnej i osób prywatnych.

 Próba wysiłkowa na bieżni (Test wysiłkowy na bieżni) jest badaniem polegającym na marszu po bieżni zgodnie z tempem zadanym przez system. Jednocześnie pacjent podłączony jest do systemu w celu bieżącej oceny zapisu elektrokardiograficznego. Badanie wykonywane jest przez lekarza.

Przygotowanie do próby wysiłkowej.

 Ważne jest aby badany nie spożywał posiłku i nie palił papierosów przez 3 godziny przed próbą. W razie potrzeby w dowolnym momencie może się napić wody. Istotne jest odpowiednie ubranie (luźne, swobodne), a zwłaszcza obuwie (sportowe). Nie powinien podejmować żadnych szczególnych wysiłków fizycznych w ciągu przynajmniej 12 godzin przed planowaną próbą.
 

Próba Wysiłkowa Wingate jest specjalistycznym testem wysiłkowym wykonywanym w medycynie sportowej w celu oceny wydolnmości beztlenowej organizmu. Badanie wykonujemy przy pomocy specjalistycznego cykloergometru MONARK.

Harvardzki Test Wysiłkowy jest innym rodzajem testu wysiłkowego wykonywanym w celu oceny ogólnej wydolności sportowca. Badanie wykonywane jest przypomocy podwójnego schodka.

Wśród badanń holterowskich wyróżniamy 2 rodzaje badania:

HOLTER EKG – służy do całodobowego zapisu krzywej elektrokardiograficznej. Pomocny szczególnie przy diagnostyce zaburzeń rytmu serca.

HOLTER RR (zwany czasem HOLTER ciśnieniowy lub ABPM) – służy do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wykorzystywany w diagnostyce, ocenie zaawansowania i kontroli leczenia nadciśnienia tętniczego.

Zarejstruj się

Poradnie Specjalistyczne Poradni Rodzinnej funkcjonują w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do poradni ginekologicznej nie jest wymagane skierowanie. Do wszystkich pozostałych Poradni potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego