Rozmiar czcionki:

Zmiana kontrastu:

Widok kompaktowy

Poradnia Rodzinna w Tomaszowie Lubelskim

Nasze działania adresujemy do całych Rodzin: Rodziców, Młodzieży, Dzieci, a także Wychowawców, Nauczycieli oraz instytucji. Zabezpieczamy podstawowa i specjalistyczną opiekę zdrowotną na terenie powiatu tomaszowskiego. Dysponujemy również Pracownią Diagnostyki Kardiologicznej oraz własnym Laboratorium Diagnostycznym Vilab.

Prowadzimy zapisy do lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Zdjęcie budynku Poradni Rodzinnej w Tomaszowie Lubelskim od przodu

Nasze poradnie POZ

Vilab Laboratorium Diagnostyczne

Vilab Laboratorium Diagnostyczne jest jednostką organizacyjną Poradni i wykonuje podstawowe analizy medyczne dla pacjentów NZOZ Poradnia Rodzinna, innych zakładów opieki zdrowotnej i osób prywatnych. Pobieranie krwi pobiera się w godzinach 7.00-9.30

Zdjęcie laboratorium, ręka trzymająca próbkę z roztworem

Nasze poradnie specjalistyczne

Nasza poradnia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Rodzinna” powstał na przełomie lat 2000/2001. U podstaw jej tworzenia legły idee Medycyny Rodzinnej, nowocześnie i przyjaźnie dla dzieci i dorosłych zorganizowanej opieki zdrowtnej. Początki Poradni Rodzinnej to Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona w pomieszczeniach dawnej przychodni rejonowej. Od poczatku istnienia w poradni funkcjonuje rejestracja otwarta na pacjenta (pierwsza w powiecie). W niedługim czasie Poradnia przenosi sie do nowej czesci budynku przychodni (w której to znajdujemy się do dziś).

Osoby na zdjęciu: stoją od lewej: piel. Urszula Gierczak, poł. Maria Jurczyszyn, lek. Jadwiga Soluch, lek. Henryk Dolanowski, lab. Barbara Kuśmirek, nieco z tyłu lek. Anna Denys, piel. Elżbieta Nieścior, w drugim rzędzie od lewej: lek. Paweł Podoba, Lek. Agnieszka Krawczyk, mgr piel. Izabela Mosór Świderek, nieco poniżej piel. Elżbieta Kot, lek. Dominika Biachow Fus, piel. Halina Brodowska, piel. Małgorzata Ożga, piel. Alina Panasińska
Zdjęcie pokazujace badunek poradni - wymagane do zachowania estetyki

Zadaj nam pytanie

Szukasz dodatkowych informacji na temat szkoleń lub jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy?
Skontaktuj się z nami!

Pasek Unijny - Dostepnosc plus

„Poradnia Rodzinna” Biachow-Fus, Dolanowski, Krawczyk, Podoba sp. jawna jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 318 667,35 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła: łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych, łatwiej poruszać się wewnątrz gabinetów lekarskich i po traktach komunikacyjnych, mieć ułatwiony dostęp do diagnostyki na wysokiej jakości sprzęcie medycznym, mieć zapewnione bezpieczne wykonywanie usług medycznych, bezpieczenie i w sanitarnych warunkach korzystać z toalety, mieć ułatwioną komunikację z personelem zarówno pod względem przekazu jak i architektonicznym, być objęta opieką przez personel świadomy ich szczególnych potrzeb.
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Pasek Unijny - Sfinansowano w ramach reakcji Uni na pandemię COVID-19

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant wysokości 158 700,00 zł na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html .

Creospace