Poradnia Rodzinna
w Tomaszowie Lubelskim

Nasze działania adresujemy do całych Rodzin, Rodziców, Młodzieży, Dzieci, Wychowawców, Nauczycieli oraz do instytucji. Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług zdrowotnych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z oddziałami z wielu innych regionów. 

Nasze poradnie specjalistyczne

Choroby metaboliczne

Osoby na zdjęciu: stoją od lewej: piel. Urszula Gierczak, poł. Maria Jurczyszyn, lek. Jadwiga Soluch, lek. Henryk Dolanowski, lab. Barbara Kuśmirek, nieco z tyłu lek. Anna Denys, piel. Elżbieta Nieścior, w drugim rzędzie od lewej: lek. Paweł Podoba, Lek. Agnieszka Krawczyk, mgr piel. Izabela Mosór Świderek, nieco poniżej piel. Elżbieta Kot, lek. Dominika Biachow Fus, piel. Halina Brodowska, piel. Małgorzata Ożga, piel. Alina Panasińska

Poznajmy się!

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Rodzinna” powstał na przełomie lat 2000/2001. U podstaw jej tworzenia legły idee Medycyny Rodzinnej, nowocześnie i przyjaźnie dla dzieci i dorosłych zorganizowanej opieki zdrowtnej. Początki Poradni Rodzinnej to Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona w pomieszczeniach dawnej przychodni rejonowej. Od poczatku istnienia w poradni funkcjonuje rejestracja otwarta na pacjenta (pierwsza w powiecie). W niedługim czasie Poradnia przenosi sie do nowej czesci budynku przychodni (w której to znajdujemy się do dziś).

     Chcąc poprawić dostep do opieki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta i Powiatu Tomaszowskiego  w kolejnych latach utworzyliśmy nowe Poradnie Specjalistyczne – logoedyczną i medycyny sportowej. Kolejne lata poszerzały zakres usług świadczonych przez Poradnię – powstały poradnie neurologiczna, nefrologiczna, alergologiczna, ginekologiczna, chorób przekwitania, diabetologiczna, reumatologiczna, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Vilab Laboratorium Diagnostyczne. Poradnia staje sie partnerem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

     Po skomputeryzowaniu Poradni wprowadziliśmy rejestrację komputerową. Jednocześnie proces ten poprawił możliwości wypisywania recept, skierowań i zaświadczeń. W 2009 roku zaczęliśmy również obejmować podstawową opieką zdrowotną pacjentów z Podhorzec w naszej filii Poradni Rodzinnej Podhorce.

     Kolejnym etapem rozwoju Poradni byłu specjalistyczne pracownie diagnostyczne – Prób (Testów) wysiłkowych oraz Ultrasonografii. Obecnie poradnia stara sie jeszcze bardziej poszerzyc zakres opieki specjalistycznej. Zaangażowaliśmy sie również w projekt edukacyjny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce mających na celu poprawę organizacji i jakości opieki lekarzy rodzinnych.