Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna obejmuje opieką dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju mowy.

     W naszym wyposażeniu oprócz stanbdardowych pomocy logopedycznych znajdują się również specjalistyczne programy komputerowe wspomagające terapię narządu mowy.

     Ponadto personel poradni opracował dla Państwa zasób wiedzy na temat logopedii, rozwoju mowy, problemów z nim związanych, zalecen logopedycznych itd.

Specjaliści

  • Aneta Leśniak,
  • Katarzyna Kostyszyn,
  • Anna Nowosielecka Hypiak

 Logopedzi w Poradni Rodzinnej pomagają dzieciom i dorosłym poprzez:

 – wspomaganie rozwoju mowy dziecka tuż po urodzeniu (dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju mowy m. in. z porażeniem mózgowym, rozszczepem podniebienia i wargi, zespołem Downa, słabo słyszące i niedosłyszące, autystyczne lub innymi wadami rozwojowymi),

 – kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, czyli dbanie o jak najlepszy prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,

 – doskonalenie mowy już ukształtowanej,

 – usuwanie wad mowy,

 – nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku, również u osób dorosłych ( afazja, laryngektomia –  usunięcie krtani),

 – usuwanie zaburzeń głosu,

 – usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu wynikających z wad wymowy.