Rozmiar czcionki:

Zmiana kontrastu:

Widok kompaktowy

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna obejmuje opieką dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju mowy. W naszym wyposażeniu oprócz standardowych pomocy logopedycznych znajdują się również specjalistyczne programy komputerowe wspomagające terapię narządu mowy. Ponadto personel poradni opracował dla Państwa zasób wiedzy na temat logopedii, rozwoju mowy, problemów z nim związanych, zaleceń logopedycznych itd.

 Logopedzi w Poradni Rodzinnej pomagają dzieciom i dorosłym poprzez:

  •  wspomaganie rozwoju mowy dziecka tuż po urodzeniu (dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju mowy m. in. z porażeniem mózgowym, rozszczepem podniebienia i wargi, zespołem Downa, słabo słyszące i niedosłyszące, autystyczne lub innymi wadami rozwojowymi),
  • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, czyli dbanie o jak najlepszy prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
  • usuwanie wad mowy,
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku, również u osób dorosłych ( afazja, laryngektomia –  usunięcie krtani),
  • usuwanie zaburzeń głosu,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu wynikających z wad wymowy.

Specjaliści

  • Aneta Leśniak,
  • Katarzyna Kostyszyn,
  • Anna Nowosielecka Hypiak

Dzieci pracujące z logopedą podczas zajęć.
Pasek Unijny - Dostepnosc plus

„Poradnia Rodzinna” Biachow-Fus, Dolanowski, Krawczyk, Podoba sp. jawna jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 318 667,35 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła: łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych, łatwiej poruszać się wewnątrz gabinetów lekarskich i po traktach komunikacyjnych, mieć ułatwiony dostęp do diagnostyki na wysokiej jakości sprzęcie medycznym, mieć zapewnione bezpieczne wykonywanie usług medycznych, bezpieczenie i w sanitarnych warunkach korzystać z toalety, mieć ułatwioną komunikację z personelem zarówno pod względem przekazu jak i architektonicznym, być objęta opieką przez personel świadomy ich szczególnych potrzeb.
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Pasek Unijny - Sfinansowano w ramach reakcji Uni na pandemię COVID-19

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant wysokości 158 700,00 zł na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html .

Creospace